Terapiaa musiikilla

Musiikin kuuntelua yhdessä ja sen herättämien tunteiden/asioiden keskustelua

Musiikin soittamista erilaisilla rytmisoittimilla, sitralla, ksylofonilla tai mahdollisesti pianolla.

Soittokokemusta ei tarvita vaan heittäytymistä soittamisen iloon.

Sitralla mahdollisuus soittaa erilaisia "soittopolkuja".

Pianolla soitettaessa käytetään kuvionuotteja.

Markku Kaikkosen ja Kaarlo Uusitalon kehittämä kuvionuottijärjestelmä ei näytä nuottikirjoitukselta, mutta kirjoituksessa on sama informaatio kuin perinteisissä nuoteissa. Siinä nuottimerkinnät tehdään muotojen ja värien avulla. Konkreettisen merkintätavan ansiosta soittaminen onnistuu välittömästi, soittaja kokee onnistumisen iloa ja syntyy into ja motivaatio soittamiseen.

Tuotetaan joko yksilö tai ryhmämuotoisena.

Kokoontumisaika 60 min, Hinta 40 euroa 1 hlö ryhmässä + 5 euroa per osallistuja (max.3 hlöä) sekä matkakulut.

40,00 €