Luova toiminta ja kädentaidot

Luova toiminta vaikuttaa terveyteen monikanavaisesti. Se aktivoi aisteja, kehittää mielikuvitusta, herättää tunteita, virkistää aivoja, antaa oppimisen iloa, lisää yhteistyötaitoja.

Toiminnassa lähdetään liikkeelle asiakkaasta ja hänen tarpeesta. Toiminnaksi tarjotaan

  • valokuvia, valmiita tai itse otettuja

  • musiikki, aktiivinen kuuntelu, laulaminen, soittaminen

  • kuvallista ilmaisua kuten piirustusta, maalausta tai muovailua

  • kirjallisuus, tarinoiden, satujen, runojen, elämäkertojen lukeminen tai kirjoittaminen

  • tanssi ja liikunta eri muodoissa

Tämä palvelu tuotetaan asiakkaan kotiin.

40,00 €