Omaishoidon tuki (harkinnanvaraisen tai lakisääteisen vapaapäivän palveluseteli)

Tällä toiminnalla tuetaan omaishoitajan jaksamista. Palvelu tuotetaan omaishoidettavan kotiin. Asiakkaalle tuotetaan hänen tarvitsema palvelu, joka on henkilökohtaisesti suunniteltu ja kirjattu palvelusopimukseen. 

Tehtävät liittyvät perustoimintoihin kuten henkilökohtaisesta hygieniasta-, ruokailusta-, pukeutumisesta-, liikkumisesta huolehtimiseen. Tehtäviin sisältyy myös valvontaa, ohjausta ja erilaisissa toimissa tukemista. Tehtävät sisältävät mahdollisuuksien mukaan, asiakaslähtöisesti kuntouttavaa toimintaa kotona-asumisen tukemiseen esim. lukemista, muistipelejä, aivojumppaa, ulkoilua.

0,00 €