Palvelusetelin omavastuu

Omaishoidon tuen harkinnanvaraisella palvelusetelillä tuetaan omaishoitajan jaksamista kokonaistilanne huomioiden. Tuen harkinnanvarainen palveluseteli mahdollistaa palvelun tuottamisen omaishoidettavan kotiin. Tarkemmat tiedot palvelusetelin käytöstä ja myöntämisen kriteereistä löydät Kymsoten sivuilta.

13,00 €